Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés. Más información

EL COLEGIO-NORMALKUNTZA
Imágen top
Sarrera: nortzuk gara?

Normalkuntza izeneko lan taldeak ikastetxeko euskararen erabilera eta kalitatea indartzea eta zabaltzea du helburu. Etapa ezberdinetako irakaslez osaturiko talde honek euskararen erabilera sendotzea eta hedatzea du abiapuntu. Horretarako, hainbat ekimen antolatzen eta luzatzen dizkiogu ikastetxeko eremuan mugitzen diren eragile guztiei, besteak beste, irakasle, ikasle, zuzendaritza, guraso, begirale eta administrazio eta zerbitzuetako langileei.

Horretarako Basquekide euskarria funtsezkoa dugu. DBH eta Batxilergoko ikasleek osatzen dute ikasle batzorde hau eta eskolako ikasleen artean hizkuntzaren ezagutza, erabilera eta erabiltzeko motibazio asustatzen laguntzen gaituzte.

Eusko Jaurlaritzako ( Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila) Ullibarri programaren babesa dugu eta horrek hizkuntz normalkuntzako proiektubat 4 urtean behin, urteko plan bat eta urteko memoria bat gure ikastetxeak izatea du ondorio nagusi. Gure formakuntzan laguntzen gaituzte eta ikastetxe ezbedinen arteko lankidetza bultzatzen dute.

Carta de presentación

El grupo de trabajo Normalkuntza tiene como objetivo fortalecer y difundir el uso y calidad de la lengua vasca dentro y fuera del ámbito escolar. Formado por profesores de las tres etapas educativas trabaja con la mira puesta en el fortalecimiento de esta lengua. Para acometer este reto organiza y oferta varias iniciativas dirigidas a todos los estamentos colegiales, tales como, profesorado, alumnado, dirección, padres y madres, monitores y personal de la administración y servicios.

Contamos con la inestimable ayuda de Basquekide, una comisión formada por alumnos de ESO y Bachillerato. Gracias a su empeño y trabajo nos ayudan a promover el conocimiento de la lengua, su uso y su motivación entre el alumnado.

También contamos con el respaldo del programa Ullibarri perteneciente al departamento de Educación, Política lingüística y cultura del Gobierno Vasco. Esto supone que nuestro equipo de trabajo elabora un proyecto de normalización lingüística cada 4 años, además de un plan y una memoria anual. Nos ayudan en nuestra formación y la pertenencia en este proyecto impulsa la colaboración entre diferentes colegios.

Gure helburuak

Gure erronka nagusiena ikastetxean euskarak duen errealitatea aztertzetik abiatzea eta ditugun hutsuneak betetzea da, euskararen erabilera egitasmo eta jarduera ezberdinen bitartez sustatuz. Horretarako, normalkuntza egitasmo hau burutzeko ezin bestekoa aizkigu eskolako eragile guztiak aintzat hartzea aurrera pausoak ematen hasteko.

Gure helburu nagusienak ikasturteko planean zehaztuta daude eta hauek irakurtzera animatzen zaituztegu atal honetan erraz aurkituko baitituzu.

Modu berean, gustu handiz gonbidatzen zaituztegu guraso, ikasle, irakasle... bezala proiektu honen "Basquekide" izatera eta ikastetxearen Hizkuntza Normalkuntza Proiektuan parte hartzera.

Nuestros objetivos

Uno de nuestros grandes retos es partir del análisis de la realidad que vive la lengua vasca en nuestro colegio para de este modo paliar las debilidades o carencias que se puedan detectar en el centro. Organizamos diferentes actividades y proyectos para impulsar, en definitiva, el uso del euskera Y centramos nuestra acción teniendo en cuenta todos los agentes integrantes de la comunidad escolar para ir dando pasos.

Nuestros objetivos principales están recogidos en el plan anual y os animamos a que les echéis un vistazo.

Del mismo modo, os invitamos con sumo gusto a participar como padres y madres y ser un "Basquekide" más participando de este modo en el Proyecto Lingüístico de Centro.

Jarduerak / Actividades
  • EUSKARAREN EGUNA (PROGRAMAZIOA)/ PROGRAMACIÓN DÍA DEL EUSKERA
  • BASQUEKIDE TALDEA
  • EUSLE METODOLOGIA
Deialdiak / Convocatorias

Nolega….

Harremanetarako korreo elektronikoa/ Dirección de correo electrónico

normalkuntza@marias-gasteiz.org

© Colegio Santa María Ikastetxea · c/ Luis Heinz 5 · 01008 Vitoria-Gasteiz · Álava · Teléfono: 945 134 107 · info@marias-gasteiz.org

Aviso Legal · Política de Privacidad · Cookies